Progress

Att nå våra mål betyder inte att vi stannar upp – vi utmanar ständigt oss själva att minimera vår påverkan på planeten.

progress-chart

Inom vart och ett av våra fokusområden utmanar vi ständigt oss själva att förbättra och minska vår påverkan på planeten. Diagrammet ovan beskriver vår status för 2023 och de långsiktiga målen för 2025, inom respektive område.

Mål: Navigera vägen framåt

Under det kommande året kommer vi att presentera våra långsiktiga mål för 2030. Vårt engagemang innebär att aktivt utforska alternativ och cirkulära tillvägagångssätt för våra produkter. Vi kommer att lägga särskild tonvikt på metoder som produktåteranvändning och uthyrning, med en specifik fokusera på saker som jackor och regnset. Detta strategiska initiativ är utformat för att förlänga livslängden för våra produkter, överensstämmer sömlöst med vårt engagemang för att främja en hållbar framtid. Genom att främja ansvarsfull konsumtion och förespråka cirkulära produktlivscykler strävar vi efter att ha en positiv inverkan.

Inom vårt hållbarhetsåtagande kommer ett primärt fokus att ligga på att proaktivt minska koldioxidutsläppen. Vi är inställda på att samarbeta med en tredjepartsorganisation för att korrekt beräkna och rapportera CO2 utsläppseffekter över hela vår leveranskedja. Genom att engagera oss i sådana initiativ är vårt mål att på ett öppet sätt ta itu med och mildra vårt miljöavtryck samtidigt som vi aktivt strävar efter en mer hållbar affärsmodell.

I linje med våra hållbarhetsmål kommer vi aktivt att utforska innovativa lösningar, där implementeringen av Digital Product Passport (DPP) är en av dem. Integrationen av DPP kommer att förbättras strategiskt vårt engagemang för att ge konsumenterna en grundlig förståelse för våra produkters sociala och miljömässiga påverkan. Detta initiativ kommer inte bara att överensstämma med kommande EU-förordningar som förespråkar digitala produktpass inom EU:s strategi för hållbarhet utan kommer också att understryka vårt orubbliga engagemang för hållbara metoder.

När vi navigerar i dessa framtida ansträngningar erkänner vi betydelsen av både DPP och andra hållbarhetsstrategier som för närvarande övervägs. Tillsammans kommer de att bidra väsentligt till våra övergripande hållbarhetsmål.

Röhnisch Sustainability Timeline
Delivery IconSnabb leverans
Package IconEnkel retur
LockSäker betalning