Planet

Vi fokuserar på insatser som har störst genomslag inom olika områden, såsom produktion, transporter och plaggvård. Vår ambition är att spåra och minska våra totala koldioxidutsläpp till 2025.

Miljöpåverkan

Vårt hållbarhetsarbete syftar till att minska vårt koldioxidavtryck genom att fokusera på insatser som har störst påverkan på miljön. När vi fattar våra affärsbeslut tar vi den verkliga kostnaden i åtanke – inklusive miljöpåverkan.

Plaggets livslängd och vård

Vår hållbarhetsprocess börjar med designen. I över 75 år har vi fulländat våra produktionsstandarder, val av material och klädsel för att producera plagg av hög kvalitet som håller tvätt efter tvätt. Följt av en ansvarsfull konsumtion, att ta hand om dina plagg och förlänga deras livslängd är ett av de mest effektiva sätten att bidra till ett minskat koldioxidavtryck. Plaggvård är en stor drivkraft för total effekt, vi designar för maskin- och handtvätt för att undvika onödig kemisk behandling i vården av produkten. Läs vår noggrant utvecklade vårdguide innan du tvättar eller slänger plaggen.

Förpackning

Vi strävar efter att minimera plast och icke-återvunnet papper i våra förpackningar. Våra hänglappar är gjorda av återvunnet papper, tryckta med en sojabaserad färg och våra e-handelspåsar är gjorda av återvunnen plast.

Materialval för plagg

Materialval har stora konsekvenser för ett plaggs miljöpåverkan. Vi siktar på att producera 100 % av våra produkter i återvunnet, ekologiskt eller biologiskt nedbrytbart material till 2025. Vi ligger för närvarande på 90 %. Vår sim- och utomhuskollektion är gjord av 100 % återvunna fibrer. Vi utesluter användningen av päls, läder, antibakteriella behandlingar, silverjoner eller fluorkolväten i våra produkter. Vi använder icke-mulesed ull och RDS Down, vilket säkerställer att ull, dun och fjädrar kommer från djur som inte utsatts för onödig skada. Läs mer om våra certifikat nedan.

Våra certifikat

Vi vill se till att våra produkter tillverkas på ett ansvarsfullt sätt, från början till slut. Som ett företag, baserat och verksamt i Europa, regleras vår leveranskedja av och anpassas till de europeiska REACH-standarderna. REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) är en förordning från Europeiska unionen, avsedd att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från de risker som kemikalier kan utgöra.*

Vårt interna produktionsteam strävar efter att upprätthålla starka relationer med våra leverantörer och se till att vårt ömsesidiga avtal efterlevs. Vidare samarbetar vi med externa supply chain-tjänster för kvalitetskontroll och kvalitetssäkring. Alla våra största plaggleverantörer är också BSCI- eller Wrap-certifierade, vilket reglerar företags- och socialt ansvar, till exempel implementering av internationella arbetsnormer, såsom FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP). 

Majoriteten av våra tygleverantörer är nominerade, vilket innebär att de är valda av oss och inte lokalt. Användningen av nominerade tyger möjliggör större transparens och kontroll av produktionsprocessen, vilket säkerställer att leverantörerna följer vårt Certificate of Compliance och viktiga steg i produktionsprocessen, såsom användningen av slutna vattensystem vid färgerierna. Alla våra nominerade tygleverantörer är antingen Blue Sign eller OEKO-TEX®-certifierade.

BLUESIGN®-system

Med en A+-klass i textilfärgning, färgningsanläggningar certifierade med Bluesign, använd endast säkra ingående kemikalier, övervaka deras luft- och vattenutsläpp och säkerställ arbetarnas säkerhet så att det färgade tyget är säkert för slutanvändaren, arbetarna och miljön.

OEKO-TEX® Standard 100

I likhet med Bluesign övervakar Oekotex-standarden förekomsten av farliga kemikalier i färgat tyg. Den kontrollerar cancerframkallande ämnen, azofärgämnen och andra kemiska gränser i enlighet med de europeiska REACH-standarderna.

GRS och GOTS certifierade

Alla våra återvunna eller ekologiska material är antingen GRS- eller GOTS-certifierade.

Global Recycle Standard (GRS) är en internationell, frivillig, fullständig produktstandard som ställer krav på tredjepartscertifiering av återvunnet innehåll, spårbarhet, sociala och miljömässiga rutiner och kemikalierestriktioner.

Global Organic Textile Standard (GOTS) utvecklades av ledande standardsättare för att definiera världsomspännande erkända krav för ekologiska textilier. Från skörden av råvarorna, miljömässigt och socialt ansvarsfull tillverkning till märkning, textilier certifierade enligt GOTS ger en trovärdig garanti för konsumenten.

Transport

Vår ambition är att minimera vår påverkan genom att välja de bästa tillgängliga alternativen för transport från våra leverantörer till vårt lager. Flygtransporter släpper ut 98 % mer CO2 än transporter till sjöss och 95 % mer än transporter med järnväg*. Detta är huvudskälet till vårt val av transportsätt, såväl inrikes som internationellt.

Under det senaste året skedde 88 % av våra totala internationella transporter till sjöss eller på väg, vilket lämnade 12 % frakt med flyg under samma tidsram. För våra inrikestransporter transporterades 60 % på väg och 40 % på järnväg. Valet av transportsätt varierar från säsong till säsong beroende på var våra leverantörer finns och yttre omständigheter. Vi strävar efter 0 % frakt med flyg och väljer flygtransport endast om inget annat alternativ är möjligt.

*Beräknat på transport av ett ton gods per kilometer

Delivery IconSnabb leverans
Package IconEnkel retur
LockSäker betalning